Voorleeswedstrijd Read2me!
Categorie Bibliotheekbezoeken
Groep VO Onderbouw (12-14 jaar)
Tags Leesplezier Voorleeswedstrijd
Prijzen
  • Collectie 8 weken op school € 90,75
Terug

Voorleeswedstrijd Read2me!

Wie wordt de beste voorlezer van de brugklas? Dat wordt bepaald tijdens Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor het voortgezet onderwijs.

Read2Me! helpt jongeren betere lezers te worden. De voorleeswedstrijd is een samenwerking tussen bibliotheken en middelbare scholen. Leerlingen van alle schooltypen kunnen meedoen aan Read2Me!. Aanmelding en deelname verloopt via de Bibliotheek Midden-Brabant (BMB).

De schoolrondes vinden op school plaats. De Bibliotheek Midden-Brabant organiseert voor alle deelnemende scholen de kwartfinale in maart ‚Äď april. De provinciale wedstrijd wordt door Cubiss georganiseerd en de landelijke finale vindt in mei plaats.
Voor de organisatie van de bibliotheekronde worden kosten in rekening gebracht.
Aanmelden voor deelname aan Read2Me! kan tot half oktober, facturering volgt nadat de bibliotheekronde heeft plaatsgevonden.

*Neem met de programmacoördinator Educatie of met je vaste lees- en mediaconsulent contact op voor het inzetten van de lees- en mediaconsulent om leerlingen voor te bereiden op deelname aan de Read2Me! wedstrijd. Denk aan het kiezen van een goed voorleesboek, het zoeken van een passend fragment en bekendgemaakt worden met de criteria van de jury. Actuele en passende boektitels brengen we dan mee.
Deze activiteit dient ruim van te voren aangevraagd te worden, op basis van de beschikbaarheid van een lees-en mediaconsulent zal de activiteit ingepland worden.

Met Read2You naar Read2Me!
De voorleeswedstrijd Read2Me! heeft in het afgelopen schooljaar een nieuwe dimensie gekregen: Read2You. Samen met de schrijver Koos Meindert is een lessenserie samengesteld die vanaf september 2021 gratis beschikbaar wordt gesteld. Deze lessenreeks laat brugklassers luisteren, schrijven, lezen en voorlezen. De multimediale lessenreeks en instructie van Read2You is gratis aan te vragen via https://www.read2mevoorleeswedstrijd.nl/read2you/