Cursus Open Boek 3.0
Categorie Deskundigheidsbevordering
Groep Professionals
Tags Deskundigheidsbevordering Leesplezier
Prijzen
  • per deelnemer € 475,00
Terug

Cursus Open Boek 3.0

Lezen bevordert het leesplezier, de leesvaardigheid en de algemene ontwikkeling. Onderzoek laat zien dat leesbevordering door leerkrachten een positief effect heeft op de leeshouding en schoolprestaties van leerlingen. Steeds meer scholen stellen daarom een leescoördinator aan voor het coördineren en structureren van het leesbevorderingsbeleid.

De leescoördinator vervult niet alleen uitvoerende taken op het gebied van leesbevordering maar heeft ook taken rond planning en beleid. Zonder leescoördinator blijft leesbevordering op scholen vaak steken op het niveau van leuke, maar incidentele activiteiten.

In de opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken we met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en kinderen te leren teksten te interpreteren. Hierbij komt betrokkenheid bij teksten en leesmotivatie tot stand: noodzakelijke voorwaarden voor leesvaardigheid en leesbegrip.

Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten - op basis van verstrekte jaarplanideeën- hun jaarplan (kern van het leesbeleidsplan)
voor. Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie over de bijeenkomsten.
De cursus sluit af met een certificaat en de leescoördinatoren worden uitgenodigd voor het netwerk leesbevordering, dat 2 keer per jaar een bijeenkomst over leesbevordering organiseert.

Praktische informatie:
· De cursus bestaat uit vijf studiebijeenkomsten van 3 uur en een afsluitende bijeenkomst.
· De cursus heeft een studiebelasting van 50 uur.
· De deelnemers krijgen opdrachten mee om de behandelde stof te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk op school.
· Kosten cursus: €475,00 per deelnemer (inclusief cursusmateriaal, incl. BTW).
· De cursus vindt plaats de afdeling Educatie, Ledeboerstraat 17 in Tilburg op donderdagavond 3 november, 8 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april.
· De bijeenkomsten zijn van 18.30 tot 21.30 uur.

Bij voorkeur nemen twee leerkrachten per school deel aan de cursus, verdeeld over onder- en bovenbouw.

Inschrijven is mogelijk tot 21 oktober 2022.

Helaas zijn er geen datums meer beschikbaar.